سی پی

خانه شـــرکــاء تجـــاری

شما هم میتوانید شریک تجاری ما باشید

اهداف مشترک ما با شرکاری تجاری

شرکای تجاری سپندار ایرانیان جز بهترین اپلیکیشن ها و شرکت های حوزه ی خدمات پرداخت و فناوری های نوین و هوشمند هستند.

آپ

اپلیکیشن آپ در...

همراه کارت

اپلیکیشن همراه کارت

فناپ زیرساخت

شرکت فناپ زیرساخت با..

تاپ

اپلیکیشن تاپ در...

ایزی پی

اپلیکیشن ایزی پی در...

جاست

اپلیکیشن جاست..

سکه

اپلیکیشن سکه

فناپ

هلیدنگ فناپ با ....

توسن

توسن شرکتی...

آتی شهر هوشمند ایرانیان

آتی شهر بر پایه ...

فناپ پرداخت

شرکت فناپ پرداخت با...

تهران من

تهران من برای....

نیک اندیش

شرکت مهندسی نیک اندیش